Rośliny owadożerne nie jedzą tylko owadów

Rośliny owadożerne tylko z nazwy są owadożernymi. Tak naprawdę ich łupem często padają niewielkie zwierzęta jak myszy czy szczury a także pajęczaki.